اجرای نغمات قابل درک

قاری در تلاوت خویش باید از نغماتی استفاده کند که مستمعین بتوانند با وی همراهی کنند. یعنی مستمعین باید بتوانند درک صحیحی از موسیقی استفاده شده در قطعات لحنی داشته باشند. هرچقدر قطعات پرتحرک تر و پرتحریرتر باشد امکان همراهی کردن و درک کردن عیار موسیقایی آن قطعه برای مستمعین عادی، دیرتر فراهم خواهد شد. علت اینکه ترتیل خواندن در دنیا به عنوان یک تلاوت مرجع و فراگیر تبدیل شده است به همین جهت می باشد.


تعداد بازدید: 202