نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۹/۶/۲۶

📘 نکته ای از کارگاه هنر تلاوت

ورزیدگی زبان به زیاد خواندن و مستمرخواندن است. ورزیدگی زبان موجب جلوگیری از دو اشکال در لفظ می شود:
الف): رتّه – به معنی ایجاد لکنت در بیان
ب): لثغه – به معنی نچرخیدن زبان برای تلفظ کلمات

 

🔶 مطرح شده در کارگاه هنر تلاوت روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۶/۲۶
✏️ محمدکاکاوند


تعداد بازدید: 42