نکات تلاوت

در هنگان استماع تلاوت باید تمرکز کامل وجود داشته باشد و از انجام کارهای همزمان مانند مطالعه و نوشتن و یا صحبت کردن پرهیز شود.

استاد غلامرضا شاه میوه


تعداد بازدید: 69