نکات تلاوت

با تقلید است که صدا شکل می گیرد و تکلم قاری نیز اصلاح می شود

 


تعداد بازدید: 279