هدر سایت
- -

آرایه ها در تلاوت

آرایه ها در تلاوت در دو دسته مورد بررسی قرار می گیرند:

الف): آرایه های نغمه محور که به زیبایی ها و تکنیک هایی اطلاق می شود که ملودی را از حالت سادگی خارج می کنند.

ب): آرایه های مایه محور به زیبایی ها و تکنیک ها، نگرش ها و مهارتهایی اطلاق می شود که بر روی ملودی اجرا می شود.