هدر سایت
- -

اجرای از حفظ

در هنر خوانندگی لازم است خواننده متن خود را از حفظ بخواند اما در تلاوت قرآن به صورت حفظ، نگاه به مصحف سفارش شده است و بهتر از قاریان قرآن در هنگام تلاوت از حقظ نیز نیم نگاهی به مصحف داشته باشند.


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید