هدر سایت
- -

اجرای جنس صبا در حجاز

یکی از مدولاسیون هایی که می توان در اثنای مقام حجاز از آن استفاده کرده، اجرای جنس صبا در حجاز به صورت پایین رونده است که به صورت متداخل اجرا می شود و این حالت در واقع همان ساختار مقام صبا است که در 6 درجه صوتی اجرا می گردد. بیشتر قاریان در تلاوت خود، این حالت را به صورت پایین رونده اجرا می کنند.


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید