هدر سایت
- -

از روش های انتقال از بیات به نهاوند

 از روش های انتقال از بیات به نهاوند، بهره گیری از فضای بیات عجمی است. بیات عجمی، درجه ششم بیات و ثلاثی نهاوند است. بهره گیری از این روش تا اجرای اوج نهاوند، موجب اجرای ۱۱ درجه صوتی (۵/۱ اکتاو) می گردد.