هدر سایت
- -

از شروط مهم اجرای بم و اوج

از شروط مهم اجرای بم و اوج صدا، استقرار و مدت بر روی نت مورد نظر است. دلیل وجود عنصر مدت، توجه به قدرت پردازش و طنین پردازی صدا در آن درجه صوتی است.

 


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید