سه شنبه, ۶ مهر , ۱۴۰۰ - الثلاثاء 21 صفر 1443 - Tuesday, 28 September , 2021

از مصادیق فن ملیسماتیک

حرکت سریع و اجرای نتهای متعدد در یک کلمه از مصادیق فن ملیسماتیک می باشد.