هدر سایت
- -

از کاربری های مهم و اصلی نبره ها

یکی از کاربری های مهم و اصلی نبره ها، کاربری مفهومی و معنایی است و این فن یکی از فنون تعبیرات محسوب می شود.

 


برچسب‌ها:, ,