هدر سایت
- -

اساس اولیه تلحین

اساس اولیه تلحین تلاوت به دو موضوع بستگی دارد:

الف): فراگیری ردیف مقامات

ب): فراگیری روش های مدولاسیون