جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

اسلوب تنغیمی استعاذه در قرائت تحقیق

اسلوب تنغیمی استعاذه در قرائت تحقیق باید متناسب با همان مدلی باشد که اجرا می شود.