هدر سایت
- -

افزایش کمیت ردیف ها

یکی از کارهای مهمی که در مرحله تطبیق باید مد نظر قرار داد، افزایش کمیت ردیف ها در تلاوت است تا قدرت تنغیم افزایش پیدا کرده و قابلیت های موسیقایی افزایش پیدا کند.


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید