جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

اقسام اصوات انسانی

اصوات انسانی به ۶ دسته تقسیم می شود:

الف): باس – بم مردانه                                           الف): آلتو – بم زنانه

ب): باریتون – توسط مردانه                                  ب): سوپرانو – توسط زنانه

ج): تنور – اوج مردانه                                           ج): متزوسوپرانو – اوج مردانه