یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰ - الأحد 12 صفر 1443 - Sunday, 19 September , 2021

انتخاب قفلات کم تحرک

افرادی که در اجرای قفلات پرتحرک دچار مشکل هستند باید از فرم های ساده و کم تحریر قفلات استفاده کنند.