سه شنبه, ۶ مهر , ۱۴۰۰ - الثلاثاء 21 صفر 1443 - Tuesday, 28 September , 2021

انتقال در موسیقی

 

نخستین و مهمترین مفهوم انتقال در موسیقی، تغییر یک مقام و مشتقات آن به مقام دیگر و مشتقات آن از جایی است که احساس ناهمگونی در شنونده (عام و خاص) ایجاد ننماید.