یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰ - الأحد 12 صفر 1443 - Sunday, 19 September , 2021

اندازه صوتی هر جنس موسیقایی

هر جنسی ازدو و نیم پرده تشکیل شده است.