جمعه, ۸ مهر , ۱۴۰۱ - الجمعة 5 ربيع أول 1444 - Friday, 30 September , 2022

اندام تولید صوت در انسان

در تولید صدا (دستگاه تنفسی) اندام مختلفی نقش دارند که این اندام به شرح زیر است. بعضی از این اندام با تمریناتی خاص قابل تقویت و بعضی نیز غیرقابل تقویت هستند. نقص و اشکال در هر کدام از موارد، موجب خلل در تولید صدا و یا عدم تولید صدا خواهد شد:

الف): ششها – محل نگهداری هوا و انتقال دهنده هوا به داخل خونها

ب): بینی – مجرای دوم ورود و تلطیف کننده هوا به ششها

ج): پرده دیافراگم – پرده ای که حائل و جداکننده میان ششها با روده ها می باشد.

د): نای – لوله ای که هوا را از دهان و بینی به ششها منتقل می کند.

ذ): حلق – جایی که حنجره واقع شده است.

ذ): استخوان های دنده – مراقبت از قلب و ششها. دنده ها قابل تقویت نیستند اما ماهیچه های بین دنده ای قابل رشد و تقویت هستند زیرا قدرت نفس گیری افزایش می یابد.


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید