یکشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۰ - الأحد 19 صفر 1443 - Sunday, 26 September , 2021

اهمیت اجرای اوج صدا

اجرای اوج صدا به جهات زیر دارای اهمیت است:

الف): مشخص می شود که خواننده چقدر بر طنین صدای خود مسلط است. بعضی از افراد در قسمت بم یا توسط مسلط هستند اما زمانیکه درجات صدا تغییر می کند، کنترلی بر طنین صدا ندارند.

ب): مشخص می شود که خواننده چقدر بر مدت صوت خود تسلط دارد.

ج): مشخص می شود که خواننده چقدر بر کنترل ولوم صدا تسلط دارد.

د): میزان آهنگ پذیری صدا افزایش پیدا می کند.