هدر سایت
- -

اهمیت حرکت نتی

حرکت نتی یکی از تکنیک هایی است که موجب ایجاد تغییر در بافت ملودی می شود. از جمله مواردی که موضوع حرکت نتی مطرح است، اجرای ملودی به شکل لگاتو است. لگاتو به معنی اجرا پشت سر هم درجات صوتی یک ملودی بدون قطع صدا و به صورت پیوسته می باشد.