سه شنبه, ۶ مهر , ۱۴۰۰ - الثلاثاء 21 صفر 1443 - Tuesday, 28 September , 2021

اهمیت سکوتها در تلاوت

سکوتها در تلاوت دارای بار معنایی و احساسی هستند فلذا شناخت ارتباط عوامل پیرامونی و میزان اثرگذاری این عوامل بر کیفیت و زمان سکوتها لازم و ضروری می باشد.