سه شنبه, ۶ مهر , ۱۴۰۰ - الثلاثاء 21 صفر 1443 - Tuesday, 28 September , 2021

اهمیت شناخت روش های اوج گیری و ساخت مدل های لحنی

شناخت روش های اوج گیری با بهره گیری از مدل و ساختارهای لحنی می تواند شکل ظاهری تلاوت را تغییر داده و می تواند ابزاری باشد در جهت اجراهای متفاوت.

مثال:

روش اوج گیری از درجه ۴ بیات و انتقال به رست با استفاده از شیوه ترکیزی (مرکزیت رست)

روش اوج گیری از درجه ۴ بیات و انتقال به بیات با استفاده از شیوه ترکیزی (مرکزیت بیات)

روش اوج گیری از درجه ۵ بیات و انتقال به بیات جدید با استفاده از شیوه ترکیزی (مرکزیت بیات)

روش اوج گیری از درجه ۸  بیات و انتقال به رست با استفاده از شیوه ترکیزی (مرکزیت بیات) و …