جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

اهمیت شناخت مقام بیات و راست

شناخت مقام بیات و راست برای همه قراء لازم است زیرا این دو مقام سازنده و پایه بسیاری از ردیف های لحنی هستند.