هدر سایت
- -

اهمیت شناخت مقام بیات و راست

شناخت مقام بیات و راست برای همه قراء لازم است زیرا این دو مقام سازنده و پایه بسیاری از ردیف های لحنی هستند.


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید