هدر سایت
- -

اهمیت قفله سازی

قفله سازی یکی از مهارتهای حرفه ای در خوانندگی محسوب می شود. تنوع و تعدد قفلات، تلاوت را زیباتر و جذاب تر می کند.