هدر سایت
- -

اوج گیری از درجه هشتم بیات

استفاده از روش اوج گیری از درجه هشتم بیات و اجرای قرار راست از روی همان درجه صوتی، از روش های مفید برای اجرای تلاوت های کوتاه و مسابقه می باشد. بدین صورت که قاری ردیف را طوری تنظیم می کند که به اکتاو بیات (بیات محیر) برسد. زمانی که به درجه صوتی محیر رسید، بجای اجرای بیات محیر، راست قرار اجرا می گردد.