هدر سایت
- -

بستن چشمها در سلفژ درجات صوتی

بر اساس نظر بعضی از مدرسی حوزه موسیقی، از راههای مطلوب در تمرین نت خوانی و سلفژ درجات صوتی، بستن چشمها جهت ایجاد تمرکز در درک حالت و طنین درجه صوتی است.

 

 

 


برچسب‌ها:,