جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

تجوید ارزشمند

تجویدی که منجر به زیبایی و جذابیت اجرا شود دارای ارزش است. تجویدی که موجب تکلف در ادا و افت قدرت تنغیم شود، از ارزش فنی کافی برخوردار نیست.