سه شنبه, ۶ مهر , ۱۴۰۰ - الثلاثاء 21 صفر 1443 - Tuesday, 28 September , 2021

تجوید شرظ ورود به لحن

تا تجوید کامل نشود و مسائل اصلی آن تعلیم داده نشود باب لحن باز نمی شود. تجوید شرط ورود به لحن می باشد. با توجه به اینکه الحان عربی باید با لهجه عربی اجرا شوند لذا وجود فراگیری تجوید برای کار لحنی واجب می باشد.