هدر سایت
- -

تحرک و انواع آن

تحرک به معنی عدم سکون و جابجایی است و دارای ۲ حالت تحرک کلمی و تحرک هجایی می باشد. این عنوان در بین قاریان مصری تحت عنوان فن تنویع به معنی ایجاد تنوع شناخته می شود. در فن تنویع نیز با دو سرفصل کلی تنویع الاصوات و تنویع الانغام سر و کار داریم.