یکشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۰ - الأحد 19 صفر 1443 - Sunday, 26 September , 2021

تحریرها ابزار تنغیم هستند

یکی از ابزارهای ملودی سازی (تنغیم) در نغمات، استفاده از تحریرهای مختلف می باشد. با توجه به اینکه هر تحریر از مجموعه اصواتی تشکیل شده است که آن اصوات نیز تا حدودی قابل کشش و تکرار هستند لذا می توان از همین کشش و تکرار اصوات تشکیل دهنده یک تحریر، ملودی سازی و تنغیم نمود.