یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰ - الأحد 12 صفر 1443 - Sunday, 19 September , 2021

تحریر از ابواب مختلف دارای اهمیت است

تحریر از ابواب مختلف دارای اهمیت است:

الف: جنبه زیبایی شناسی دارد

ب): از ارکان مهم قفلات محسوب می شود

ج): از ابزارهای مهم تنغیم محسوب می شود

د): موجب جذابیت، تحریک و شوق می شود

ذ): عامل ایجاد حزن است