جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

ترتیل خوانی پیش نیاز تقلید

پیش از ورود به مرحله اصلی تقلید، پیش نیازهایی باید گذرانده شود که یکی از این پیش نیازها، ترتیل خوانی است. در این مرحله، موارد مهم ذیل مشخص می شود:

الف): گیرایی موسیقایی افراد تا حدود زیادی مشخص می شود

ب): یادگیری کلیات تجوید و مهارتهای مهم اداء

ج): یادگیری تکیه های صوتی کلمات

د): یادگیری اجناس مقامات