هدر سایت
- -

تعبیرات و خوش سلیقگی قاری

بهتر است در انتقال به آیات جدید در موضعی دیگر از قرآن و یا انتقال به سوره ای جدید، ارتباط مفهومی و معنایی قبل و بعد در انتقال مورد توجه قرار گیرد و این از موارد مهم تعبیرات است و نشان از خوش سلیقگی قاری نیز دارد.

 


برچسب‌ها:,