جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

تعریف اداء

اداء کیفیتی خاص در اجرا است که توسط خواننده به نمایش گذاشته می شود. اداء در تلاوت قرآن در چهار حوزه صوت، لحن، تجوید، وقف و ابتدا قابل بررسی است.