هدر سایت
- -

تعریف اداء

اداء کیفیتی خاص در اجرا است که توسط خواننده به نمایش گذاشته می شود. اداء در تلاوت قرآن در چهار حوزه صوت، لحن، تجوید، وقف و ابتدا قابل بررسی است.

 


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید