دوشنبه, ۲۹ شهریور , ۱۴۰۰ - الإثنين 13 صفر 1443 - Monday, 20 September , 2021

تعریف ترتیل در عصر پیامبر اکرم (ص)

ترتیل در عصر پیامبر اکرم (ص) مبتنی بر سه اصل بوده است:

الف): حسن الصوت

ب): تجوید و لهجه عرب

د): رعایت وقف و ابتدا

در کنار رعایت سه عنوان یاد شده، قاریان با احکام فقهی قرآن نیز آشنا بوده و آن را به مردم آموزش می دادند. قاریان در عصر پیامبر دو وظیفه عمده داشتند:

۱ – آموزش قرائت و احکام قرآن

۲ – قرائت قرآن در میان مردم و تبلیغ اسلام