جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

تعریف صدا و اصوات موسیقایی

صدا عبارت است از هر موج و فرکانسی که قابل شنیدن با گوش و در محدوده امواج صوتی باشد. نوسان ها به صورت صدا به گوش می رسد و اصوات موسیقی به شکل تکراری (پریودی) حرکت می کند.