سه شنبه, ۶ مهر , ۱۴۰۰ - الثلاثاء 21 صفر 1443 - Tuesday, 28 September , 2021

تعریف قرائت تدویر

روش تدویر روش قاریانی است که مدهای منفصل را به توسط می خوانند و به حد اشباع نمی رسانند. مانند ابن عامر و کسایی.