هدر سایت
- -

تفاوت ارتفاع صدا در تدویر و تحقیق

به طور کلی به لحاظ ارتفاع صدا، اوج در قرائت تدویر همیشه یک دانگ پایین تر از اوج های قرائت تحقیق می باشد.


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید