هدر سایت
- -

تمرکز بر روی یک قسمت خاص

تمرکز بیش از حد بر روی یک قسمت خاص صدا به شرط داشتن تنوع لحنی بلامانع است اما قاری باید توجه کند که تلاوت نیازمند تنوع سمعی و بکارگیری تمام درجات صدا می باشد.