هدر سایت
- -

تمرین برای تسلط بر اجرای مقامات

برای تسلط در انتقال از مقامی به مقام دیگر بهتر است در تمرینات کمیت تنوع ردیف ها بیشتر شود.


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید