هدر سایت
- -

تنوع در ترتیل

مهمترین مؤلفه تنوع در ترتیل، استفاده از ردیف های هر مقام است.

 


برچسب‌ها:,