یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰ - الأحد 12 صفر 1443 - Sunday, 19 September , 2021

توجه به عدم وجود آکسان های بی مورد

ضربه زدن و ایجاد تکیه های بی مورد صوتی بر روی حروف، از عوامل منفی در تلاوت می باشد. این مورد علاوه بر اینکه بر روی صوت تأثیر منفی می گذارد، کیفیت لحن بیانی را نیز تحت تأثیر می گذارد.