یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰ - الأحد 12 صفر 1443 - Sunday, 19 September , 2021

توجه به فعل نشستن در تلاوت

نحوه نشستن قاری در تلاوت وی تأثیر مثبت و منفی دارد. بسیاری از قراء در نحوه نشستن خود توجه نمی کنند و همین مسئله در نفس و سایر مهارتهای آنان تأثیرگذار است.