یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰ - الأحد 12 صفر 1443 - Sunday, 19 September , 2021

توجه به مقدار استفاده از آکسان های تنغیمی

استفاده زیاد آکسان های تنغیمی موجب اذیت گوش مستمع شده و غیر فنی محسوب می شود.