سه شنبه, ۶ مهر , ۱۴۰۰ - الثلاثاء 21 صفر 1443 - Tuesday, 28 September , 2021

توضیحی در خصوص مفهوم جوفی بودن حرف راء

زمانی که حرف راء جوفی باشد به این معنی است که زبان به هیچ جایی از فضای دهان برخورد ندارد. لذا صدای نامفهومی تشکیل می شود.