هدر سایت
- -

توضیح مختصر در خصوص تفصیل نغمی

فصیل به معنی پرداختن، پردازش و توضیح دادن بیشتر می باشد. در تفصیل نغمی، قاری باید بتواند به مدت طولانی در یک مقام تلاوت کند به طوری که استفاده از نغمات یک مقام باعث عدم خستگی و ملال آوری و تکرار بی مورد نشود. همچنین وجود تنوع و جذابیت از مسائل مهم در تفصیل نغمی می باشد. برای مثال می توان به تلاوت های استاد مصطفی اسماعیل اشاره کرد. ایشان در مقام بیات، تفصیل نغمی را رعایت می کنند.