هدر سایت
- -

جمله بندی درون آیات و عدم تمایل زیاد به طولانی خواندن

از مهمترین مسائل تعبیرات، جمله بندی درون آیات و عدم تمایل زیاد به طولانی خواندن است. در موارد مهم و لازم باید طولانی خواندن نیز در کارهای لحنی صورت گیرد.

 


برچسب‌ها:,