هدر سایت
- -

حالت های خاص صوتی

برای پردازش صوتی، باید در قرائت کلمات از حالت های خاص صوتی یا دستورات خاص صوتی که منجر به ایجاد حالتی ویژه در صدا می شود بهره گرفت.

 


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید