هدر سایت
- -

درآمد مقامات

همه مقامات دارای درآمد هستند و لازم است در تلاوت برای ورود به هر مقامی از درآمد آن وارد شد. اجرای درآمد برای ورود به هر مقام از اصول اجرای مقامات شناخته می شود.


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید